Библиотека

Богослужебни книги

Типик
Евангелие
Апостол
Паримийник
Псалтир
Часослов
Служебник
Требник
Архиерейски чиновник
Минеи (12бр. за всеки месец)
Октоих (осмогласник)
Триод (постен триод, цветен трио)
Пентикостар
И др. ирмологий, молебник, цветослов.

Библиотека

Библия

1. От ЗЛАТНИЯ РОГ до БОЖИ ГРОБ и АТОН – Протодякон В.Ввелянов
2. Католическата пропаганда сред Българите през втората половина но 19 век (два тома) +Кирил Патриарх Български
3. Принос към униятството в Македония след освободителната война (1879-1895) +Кирил Патриарх Български
4. Екзарх Антим (1816-1888 +Кирил Патриах Български
5. Възраждане на българския народ църковно-национални борби и постижения-Проф.Д-р Петър Ников
6. Паисий митрополит пловдивски в църковно-народната борба (+1872) Пловдивски Кирил
7. Априлското въстание и българската православна църква (3 тома) Тодор Събев
8. Църквата и съпротивата на българския народ срещу османското иго – (три тома) Синодално издателство
9. Самостойна народностна църква в средновековна България Проф.д-р Тодор Събев
10. ПАСТИРСКО БОГОСЛОВИЕ – Проф. протоиерей Христо Димов
11. Българомохамедански селища в южни родопи +Кирил Патриарх Български
12. Православната ВЯРА и БОГУСЛОЖЕНИЕТО Свещеник К.Стратилатов
13. Софийска АРХИЕРЕИСКА КАТЕДРА Александар Ив.Чучулаин
14. Десет години БЪЛГАРСКА ПАТРИЯРШИЯ Синодално издателство
15. СИМФОНИЯ Схиархимандрит Иоан (Маслов)
16. Лекции по история на България – Димитър Игинатовски
17. ЛИТУРГИКА - Благои Чифлянов
18. Нашата вяра Издава св.Пловдивска митрополия
19. Съчинения Кнут Хамсун
20. Практическа ОМИЛЕТИКА–първа част  Проф.д-р Тодор п.Тодоров
21. Глас на БЛАГОВЕСТИЕТО +Макариопоски еп.Николай
22. Детска БИБЛИЯ Г. Ингверсен
23. На ГОСПОДНЯТА НИВА (пъви том, втори том, трети том)  +Максим Патриарх Български
24. Българската Екзархия в Одринско и Македония след освободителната война (1877-1878) (първи том, втори том) +Кирил Патриарх Български
25. По благословения друм на любовта, единството и мира (два тома)  Протодякон д-р.Васил Ст.Велянов
26. Тълкувание на АПОСТОЛА (първи том) Блажени Теофилакт,Архиепископ Български
27. Тълкувание на АПОСТОЛА (втори том) Блажени Теофилакт,Архиепископ Български
28. Тълкувание на ЕВАНГЕЛИЕТО (първи том) Блажени Теофилакт,Архиепископ Български
29. Тълкувание на ПСАЛТИРА (първи том, втори том) БлажениТеофилакт, Архиепископ Български
30. Ръководство за изясняване ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕТО и книга деяния АПОСТОЛСКИ Синодално издателство
31. Ръководство за изучаване на ветхозаветните законоположителни книги на Св.Писание (два тома) Синодално издание
32. Правила на Св.Православна Църква Изд. на съюза на свещ. Братства в България
33. Правила на Св.Православна Църква Изд.манастир ”Св.Вмчк Георги Зограф”, Св.Гора
34. МИСИОНЕРСТВО Синодално издателство
35. АПОЛОГЕТИКА Епископ Никодим и Протоиерей Цв.П.Христов
36. Православно ПАСТИРСТВО Протопрезвитер Г.И.Шавелски
37. Изтълкувано ЕВАНГЕЛИЕ (От Марка От Лука) Епископ Михаил
38. Из Историята на Христианската Църква Тодор Събев
39. История на Християнската Църква - част втора П.И.Малицки
40. Теория на ПРОПОВЕДТА (първи том) Тодор Поптодоров
41. История на ПРОПОВЕДТА (втори том) Тодор Поптодоров
42. Практическа ОМИЛЕТИКА – част втора Проф.д-р Тодор п.Тодоров
43. История на България Народна просвета
44. ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА (първи том) Иван Панчовски и Димитър Киров
45. История на Българската Църква Съставил:К Динков
46. История на Християнската Църква (първи том) Петър Малицки
47. История на Християнската Църква (втори том) Петър Малицки
48. Христоматия по Старобългарска Литература П.Динков К.Куев Д.Петканов
49. Нашата любов Архимандрит Серафим
50. Нашата надежда Архимандрит Серафим
51. Жития на СВЕТИИТЕ Синодално издателство
52. Жития на БЪЛГАРСКИТЕ СВЕТИИ Синодално издателство
53. Църковни поучения
54. Нова Скрижал Архиепископ Вениамин
55. Глас на БЛАГОВЕСТИЕТО (том втори) +Макариополски Епископ Николай
56. Сборник ПРОПОВЕДИ (втори том и трети том) +Доростолски и Червенски Митрополит Софроний
57. Духовен прочит Архимандрит Стефан
58. НЕДЕЛНИК Епископ Никодим и Прото.Цв.п.Христов
59. Православно ДОГМАТИЧЕСКО БОГОСЛОВИЕ съставил Д.В.Дюлгеров и Ил.К.Цоневски
60. ЦЪРКОВНИ СЛОВА Авва Доротей
61. СЛОВА, РЕЧИ, ПОСЛАНИЯ, ОБРЪЩЕНИЯ, ДОКЛАДИ Алексий Патриарх Московски и на цяла Русия
62. ЗОВ Орган на съюза на православните християнски дружества
63. ДУХОВНО ОГЛЕДАЛО +Знеполски Епископ Йосиф
64. СБОРНИК ПРОПОВЕДИ +Доростолски и Червенски Митрополит Софроний
65. Подвигът на болярина полковник НИКОЛАЙ КИРЕЕВ и Освобождението на България +Варненски и Великопреславски МИТРОПОЛИТ КИРИЛ
66. ПРОПОВЕДИ на разни случаи +Видински Митрополит Неофит
67. Екзарх Йосиф и Българската КУЛТУРНА БОРБА след създаването на ЕКЗАРХИЯТА(1870-1915) Професор М.Арнаудов
68. Принос към БЪЛГАРСКИЯ ЦЪРКОВЕН ВЪПРОС +КИРИЛ Патриарх Български
69. Тълкувание на ЕВАНГЕЛИЕ от МАТЕЯ
70. СЛОВА ПОУЧЕНИЯ и РЕЧИ +Видински Митрополит НЕОФИТ
71. СБОРНИК от избрани речи, слова, поучения, статии. +Софийски СТЕФАН
72. СВЕТАТА ЕВХАРИСТИЙНА ЖЕРТВА +Макариополски Епископ д-р.Николай
73. ЦЪРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНА ПРОСЛАВА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ Доц. Прото. Симеон Нанков
74. СБОРНИК в чест на Варненски и Великопреславски Митрополит СИМИОН Синодално издание
75. Има ли противоречия между НАУКАТА и БИБЛИЯТА Борис Маринов
76. БРАК и БРАКОРАЗВОД Д-р Пр.Киранов Михаил п.Геновски
77. РЕЛИГИОЗНИ РАЗКАЗИ
78. Отец ИОАН КРОНЩАДСКИ Иеромонах Методий
79. Тълкование на посланията на Св. АПОСТОЛ ПАВЛА до РИМЛЯНИ  До КОРИНТЯНИТЕ
80. КАНОНИЧНО ПРАВО Синодално издателство
81. ПРАВОСЛАВЕН КАТИХИЗИС Софииски Митрополит СТЕФАН  и Протопрезвитер ШАВЕЛСКИ
82. Наръчник на МИСИОНЕРА Д.В.Дюлгеров Ил.К.Цоневски
83. …И НА ВСИ СЛОВЕНЕ КНИГА ДА ЧЕТАТ…… Синодално издателство
84. ПАТРИЯРШЕСКО БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА АКРОНСКАТА И НЮЙОРКСКА ЕПАРХИИ Протодякон Васил Ст.Велянов
85. БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В МАКЕДОНИЯ В БОРБАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕКЗАРХИЯ АКАДЕМИК КИРИЛ Патриарх Български
86. ПОГЛЕД върху пастирските проблеми в посланията на св. ап. Павла до Тимотея и Тита +Варненски и Пресласки Йсиф Доц. Васил Николов
87. Отец ИЕРОМОНАХ НЕОФИТ РИЛСКИ +Неврокопски Митрополит ПИМЕН
88. В ЗАЩИТА НА ВЯРАТА Борис Маринов и Александар Величков
89. ПРИНОС КЪМ БИОГРАФИЯТА НА НЕОФИТ РИЛСКИ +Стобийски Епископ АРСЕНИЙ
90. ПЪТ  ГОСПОДЕН +Кирил Патриарх Български
91. ПЪТ ГОСПОДЕН (втори том) +Кирил Патриарх Български
92. ПЪТ ГОСПОДЕН (трети том) +Кирил Патриарх Български
93. ПЪТ ГОСПОДЕН (четвърти том) +Кирил Патриарх Български
94. ПЪТ ГОСПОДЕН (пети том) +Кирил Патриарх Български
95. ПЪТ ГОСПОДЕН (шести том) +Кирил Патриарх Български
96. ПОКЛОН ПРЕД ТРИНАДЕСЕТ–ВЕКОВНАТА НИ РОДИНА (два тома) Синодално издателство
97. ЦЪРКОВНО-НАРОДЕН ПАТРИАРШЕСКИ СЪБОР 4 юли 1971 год. Синодално издателство
98. ЦЪРКВА И ОБЩЕСТВО Проф. Т.Събев Проф.др. Иван Панчовски
99. УЧРЕДЯВАНЕ И ДИОЦЕЗ НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ ДО 1878год. (два тома) Проф.Тодор Събев
100. СБОРНО НАЧАЛО В ЖИВОТА,УСТРОИСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ
ТРИ ВЕКА
Проф.ставроф.прото. Ратко Поптодоров
101. ПРИ ИЗВОРА (първи, втори и трети том) +Пловдивски Митрополит КИРИЛ
102. ПРАВОСЛАВИЕ ХРИСТИАНСКО ЕДИНСТВО И МИРОТВОРСТВО (две части) +Ленинградски и Новгородски Митрополит Никодим
103. ДЕЯНИЯ НА ТРЕТИЯ ЦЪРКОВНО НАРОДЕН СЪБОР Синодално издателство
104. В ПРОСЛАВА НА БЪЛГАРСКАТА ПАТРИЯРШИЯ Синодално издателство
105. БЪЛГАРСКАТА ПАТРИАРШИЯ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Синодално идателство
106. СВЕТИ КИРИЛ КОНСТАНТИН ФИЛОСОФ Синодално издателство
107. СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Синодално издателство
108. 100 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТАО НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ Синодално издателство