Преди пристъпване към тайнството изповед

Аз Ти открих греха си……….. и Ти сне от мене вината на греха ми( Пс.31:4-5)

Който иска да се причасти с тялото и кръвта Христови трябва по – напред да се изповяда. Когато вие отидете на изповед при духовника, бъдете твърди и решителни да му разкажете всичко, каквото знаете за себе си; и то да му разкажете чистосърдечно, без каквото и да било извинение и оправдание. Вие искате от духовника, щото той, от името на Бога, да ви прости греховете. Но как ще ви ги прости той, ако вие не му ги откриете напълно? Вие искате да се излекувате от духовна болка: но как духовният лекар ще ви излекува, ако не му кажете направо от какво сте болен? Но някои ще каже: ”срамно е всичко да се открива пред духовника”. Не, ще отговоря аз – по-добре, срамувай се да грешиш, а щом въпросът е за изповед, чистосърдечно съзнавай греха си и не се срамувай. Наистина, тежко е да се направи такова искрено разкаяние. Но грехът се прощава само тогава, когато се изнесе и открие всичката негова тежест. Освен това, трябва да се знае, че колкото повече ти е тежко и срамно при изповедта, толкова по-леко ще ти бъде подир изповедта. По-добре е да се помъчиш един час, отколкото цял живот, а може би, и цяла вечност. Грехът е като змията – той не престава да съска и да уязвява, докато не го изхвърлиш из душата си, т.е. докато не го изповядаш. Св.пророк и цар Давид казва за себе си: Докле мълчах, изтощиха се костите ми от вседневното ми охкане…… Но аз Ти открих греха си и не скрих беззаконието си. Аз казах ще изповядам Господу моите престъпления, и Ти сне от мене вината на греха ми (Пс. 31: 3-5)

Може би ти мислиш, че ако признаеш всички свои слабости и пороци пред духовника, той ще измени доброто мнение за тебе и ще почне да мисли за тебе лошо. Не се страхувай, това никога няма да стане. Защото и изповедникът е човек, а може би и, като тебе, грешен. Той от собствен опит знае на що са способни хората. И затова, колкото по-чисто сърдечно му откриеш греховете си, толкова по-усърдна ще бъде неговата молитва за тебе; колкото по-откровено признаеш своите слабости, толкова по-добро мнение занапред ще има той за тебе, поради твоето съзнание и добросърдечна откровеност.

Но да речем, че от изповедника ще скриеш греха си; можеш ли да го скриеш от Бога? Господ одавна знае, всички твои грехове, знае и най–тайните твои греховни намерения. Тогава? – пред изповедника ще се покажеш чист и прав, но пред Бога ще си останеш окален и двойно осъден – и от Бога и от ангелите, задето си се постеснил да се изповядаш пред един човек, твоя изповедник. Следователно, нов по-тежък грях прави тоя, който при изповед не открива греховете си. Той измамва духовника си. А трябва да се знае, че и пред обикновения човек е грешно да се лъже; но да се измамва пред Бога е цяло безумие.

Повтаряме, който прави това, прикрива своите грехове с нов грях. Защото, коя е причината да не кажеш всичко пред духовника? Разбира се, не срамът, а гордостта те спира да се признаеш, че си обременен с лоши пороци. Ти не искаш, срамуваш се, да се признаеш за всичко пред духовника, но какво ще бъде, когато твоите грехове на страшния съд бъдат открити пред милиони хора и ангели? Ето това вече, наистина, ще бъде срамно и тъй срамно, че ще почнеш да молиш планини и хълмове да те скрият от срам за неизповяданите ти грехове.

Прочее, имайте пред очи примера на св.пророк и цар Давида.Сега е време благоприятно и спасително. Изповядайте се с всичката си откровеност. Всичко лошо, каквото знаете за себе си, откривайте го пред духовника си. Показвайте се такива, каквито сте в същност; с нищо не се извинявайте, с нищо не се оправдавайте. При изповедта колкото по-съзнателно и по-откровен е човек, толкова е по-добре. Подир всяка такава откровена изповед ти спокойно можеш да  кажеш: ”Господи аз ти открих греха си….и Ти сне от мене вината на греха ми;” защото си милостив и человеколюбив Бог иТебе одаваме слава Отцу и Сину и Св.Духу сега и во веки. Амин.

........................................................................................................................................................