ЦЪРКВАТА

Храмове са съществували още в Стария Завет. Християните също създават такива за прослава на Бога. Храмът е място за събиране на вярващите за молитва, особенно за Божественна Литургия. Православният храм се нарича църква и се отличава с някои характерни за него черти. Като например: има иконостас – стена от икони, която отделя олтара от средната част на храма; олтарът винаги е обърнат на изток, защото от изток е дошло спасението, от изток заедно със слънцето идват светлината и животворящата топлина, а от олтара вярващите получават в тайнствата освещение и духовни сили.

базилика

базилика

кръстовидна

кръстовидна

ротонда

ротонда

Как да се държим в Църква?

 1. Когато влизаме в църква, се oсеняваме с кръстно знамение (прекръстваме се)
 2. Вземаме си свещи
 3. Пристъпваме към иконата, поставена на аналоя в средата на храма
 4. Запалваме свещите

Архитектурни части на църквата

 1. Притвор
 2. Средна (вътрешна) част на църквата. Нарича се още “кораб”.
 3. Олтар (презвитериум)

ОЛТАРЪТ

Църквата напомня старозаветния храм. В нея има три части:

 1. Олтар (презвитериум) с престол и жертвеник
 2. средна (вътрешна) част, предназначена за молещите се
 3. притвор, в древността предназначен за оглашените и каещите се

Олтарът е отделен от средната част на храма с иконостас. В олтара могат да влизат само свещенослужители и лица от мъжки пол, участващи в богослужението.

Олтар

 1. Престол (трапеза, жертвеник)
 2. Проскомидийник
 3. Горно място
 4. Иконостас
 5. Солей
 6. Амвон – централна част на солея

Престол

 1. Покривка на св. Престол
 2. Свето Евангелие
 3. Антиминс – кърпа със зашити в нея свети мощи
 4. Напрестолен кръст
 5. Дарохранителница (за сухо причастие)
 6. Кутийка за Свето Кръщение
 7. Седмосвещник
 8. Евхаристина кърпа за изтриване на устните след Свето Причастие

Свети мощи под престола

Във всяка църква, в основата на светия престол се вграждат мощи на светец. Там, където няма вградени свети мощи в основата на светия престол, се използва антиминс.

Проскомидийник

 1. Света чаша – потир
 2. Дискос
 3. Пет просфори*
 4. Воздух – голям покровец
 5. Копие
 6. Лъжичка
 7. Блюдо
 8. Два малки покровеца
 9. Звездица
 10. Теплота
 11. Поменник
 12. Икона

ИКОНОСТАС

 1. Икона на тайната вечеря
 2. Царски (свети) двери
 3. Царски (свети) двери
 4. Икона на Благовещението – св. Богородица и Архангел Гавриил
 5. Икони на 4-та Евангелисти
 6. Икона на Спасителя
 7. Икона на Божията Майка
 8. Икона на Св. Йоан Кръстител
 9. Икона на храмовия светия или празник
 10. Дяконски двери
 11. Други икони.

........................................................................................................................................................