ИКОНАТА

икона

икона

Икони има както в храмовете, така и в домовете ни. На тях са изобразени: господ Иисус Христос, Божията майка, светии и свещени библейски събития. Думата “икона” идва от гръцки и означава “образ”. Съгласно древната традиция, иконите се изписват (рисуват) на дъска. Почитание отдаваме не на самата икона (като материал – дърво и боя), а на личността, която е изобразена на нея. Пред иконите се покланяме, палим свещи и кадим тамян. Иконите ни напомнят за Бога и за Неговото присъствие. Иконата, със своята неземна красота, ни води към познание на Бога. Тя се явява източник на благодат и насочва благочестиви, молитвени мисли към изобразените на нея лица.

........................................................................................................................................................