Тайнство Свещенство

Свещенството е било установено от Бога в Стария Завет (Изход. 28:1-41).
В Новия Завет свещенството е установено от Самия Господ Иисус Христос, който призовал апостолие и им поверил изпълнението на пастирсите задължения. Апостолите предали тази власт на своите приемници – епископите и презвитерите посредством молитва и ръкополагане. Така се е извършвало и се извършва и днес посвещението в трите степени на свещенството: епископска, презвитерска и дяконска.
Свещенството е тайнство, при което чрез молитвено възлагане на ръце от архиерей върху главата на избрано лице, върху последното се низвежда благодатта на Светия Дух, която го освещава и поставя на определена йерархическа степен и му съдейства да извършва тайнства и да ръководи стадото Христово.
След деня Петдесетница, когато апостолите получили благодатта на Светия Дух, необходима за тяхното служение, напътствани от същия Св. Дух, избрали измежду вярващите някои за пастирско служение в Църквата и им предавали чрез ръковъзлагане благодатта на Свещенството /Деяния 6:6,14:23, 1Тим 4:14, 2Тим 1:6/
Видимата страна на тайнството Свещенство е възлагането на ръце от архиерея върху главата на ръкополагания и четене на молитва за изпросване благодатта на Св. Дух. Невидимата страна се състои в това, че на ръкополагания се дават благодатните дарове на Св. Дух, необходими за неговото отговорно пастирско служение. Апостолите казвали на вярващите за себе си:“Нека всеки човек ни счита за служители Христови и разпоредници на тайните Божии.“ /1Коринтяни 4:1/.
Св. апостола Павел казва на пастирите на Ефеската Църква, че те са получили благодатта на Свещенството от Св. Дух: „Внимавайте, прочее, върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Свети ви е поставил епископи, да пасете Църквата на Господа, която Той си придоби със Своята кръв /Деяния 20:28/
Всеки свещенослужител – пастир е наш отец, който се моли за нас, кръщава ни, изповядва ни, предава ни светите тайнства и благословение. Учи ни също така за Бога и в тежки моменти от живота ни помага. Ние също така споменаваме нашите пастири в молитвите си.

Върховният Пастир – ИИСУС ХРИСТОС

Православен епископ

........................................................................................................................................................