Молитва за дар на прощаване

Спасителю!
Научи ме да прощавам от душа на всички,
които с нещо са ме обидили.
Зная, че не мога да застана пред Тебе
с чувство на вражда в душата.
Загрубяло е, Боже, моето сърце!
В мене няма любов.
Моля Те научи ме да прощавам на онези,
които ме обиждат и оскърбяват,
както и Сам Ти,
Спасителю мой,
на кръста прости на Твоите врагове!
Амин.

........................................................................................................................................................