Символът на вярата

Вярвам е един Бог, Отец, Вседържител,
Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий,
Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове.
Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен,
роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало.
Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение
слезе от небесата и се въплъти от Дух Светий и Дева Мария и стана човек.
И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда и бе погребан.
И възкръсна в третия ден, според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на отца.
И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда,
Комуто се покланяме и Го славим на равно с Отца и Сина, който е говорил чрез пророците.
В една света, вселенска и апостолска Църква.
Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.

........................................................................................................................................................