Към Ангела – Пазител

Ангеле Христов,
мой свети пазителю и покровителю
на душата и тялото ми,
не ме изоставяй и не отстъпвай от мене
заради невъздържанието ми.
Не давай място на лукавия демон да ме завладее.
Укрепи ме и ме насочи към спасението.
О, свети Ангеле Божий,
прости ми всичко, с което те оскърби.
Закриляй ме през днешния ден
и ме запази от всяко вражеско изкушение
та с никакъв грях да не огорча Бога.
Моли се за мене пред Господа
да ме утвърди в любовта към Него
и да ме направи достоен
за Своята благост. Амин.

........................................................................................................................................................