Отче наш

Отче наш, Ти, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята.
Насъщния ни хляб дай ни днес
и прости ни дълговете
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не ни въвеждай в изкушение,
но избави ни от лукавия.

........................................................................................................................................................