Утринни молитви

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Царю небесни, Утешителю, Дух на истината,
Който си навсякъде и всичко изпълваш,
Съкровище на благата и
Подателю на живота,
дойди и се всели в нас, очисти ни
от всяка сквернота и спаси,
Благий, нашите души.
Светий Боже,
Светий Крепки,
Светий Безсмъртни,
помилуй нас.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
сега и винаги и във вечни векове, амин.
Пресвята Троице помилуй нас,
Господи, очисти греховете ни,
Владико, прости беззаконията ни,
Светий, посети и изцери немощите ни,
заради Твоето име.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
сега и винаги и във вечни векове, амин.

........................................................................................................................................................