ШЕСТАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД – същност и задължения

Не убивай.

С тази заповед се огражда правото на живот, което принадлежи на всеки човек, и се забранява убийството. Убийството е отнемане живота на ближния по какъвто и да е начин. Има случай, когато отнемането на живота не е законопрестъпно убийство. Това става тогава, когато лишават някого от живот по задължение, например, когато наказват със смърт престъпник по решение на съда или когато убиват неприятел на война, бранейки отечеството.

 

Грехове против шестата заповед
Освен истинското пряко убийство тук се отнасят и т.нар. косвени убийства:
1. Когато съдия осъди на смърт невинен човек, а оправдае убиеца или скрие убиеца като така му дава възможност да върши нови убийства.
2. Когато някой би могъл да спаси ближния си от смърт, но не го спасява.
3. Когато някой чрез непосилна работа и жестоки наказания разстройва здравето и съкращава живота на подчинените си.
4. Когато някой съкращава собствения си живот чрез невъздържание и други страсти и пороци.
5. Когато някой извърши самоубийство или неволно убийство.
6. Когато някой извърши духовно убийство. Един от най-тежките видове духовно убийство е съблазънта. Ако възползвайки се от доверчивостта или неопитността на своя ближен, го отклониш от правия път и го тласнеш по пътя на разврата или на друго престъпление, ти убиваш по този начин неговата душа. Друг вид духовно убийство е омразата. Св. Йоан Богослов пише: “ Всякой, който мрази брат си е човекоубиец. “ (1 Иоан 3:15) Макар омразата да не подтиква такъв човек да извърши физическо убийство в нравствено отношение го прави човекоубиец.
Когато някой извърши аборт – Църквата смята аборта за вид убийство, независимо от възрастта на плода.

........................................................................................................................................................