ПЕТАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД – същност и задължения

Почитай баща си и майка си, за да ти бъде
добре и за да живееш дълго на земята.

С петата заповед се започва разкриването на нашите задължения към ближните. Тази заповед винаги е разбирана в смисъл, че в нея се съдържа общо изискване за отношенията на хората един към друг: тези отношения трябва да бъдат почтителни, внимателни и учтиви. В заповедта е казано само за отношението към родителите, защото те са ни най-близки и защото към тях сме задължени най-много.

Думите: „Почитай баща си и майка си“, включват в себе си следните задължения на децата към родителите:
1. Да се отнасяме почтително с тях – да изразяваме своята любов и уважение на думи и на дело, независимо от техните слабости.
2. Да им се подчиняваме, като изпълняваме техните добри съвети и наставления.
3. Да се грижим за тях и да им помагаме, особено когато са в нужда, при болест и старост.
4. Да се молим за тях през живота им и след смъртта им.

Отношенията ни към другите хора
Това, което са родителите в семейството, в държавата са управниците, в Църквата – пастирите, в обществото – различните обществени дейци. Те всички се трудят за обща полза. Заради общото и личното благополучие подчинените са задължени да се отнасят към тях така, както се отнасят към своите родители.
Но родителите, духовните пастири и началниците също имат задължения към децата и подчинените. Апостолът изисква от родителите преди всичко да не дразнят чедата си, а да ценят тяхното човешко достойнство. Като уравновесяват строгостта с кротост, да възпитават децата си в учение и наставление Господне, приучвайки ги да живеят по християнски.
Началниците са длъжни да се грижат за своите подчинени и да бъдат към тях справедливи като ценят труда им и ги възнаграждават според заслуженото.

........................................................................................................................................................