ТРЕТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД – същност и задължения

Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.

Името Божие се изговаря напразно, когато се изговаря в безполезни и празни разговори, а още повече, когато се изговаря без потребното благоговение или за да се потвърди някоя лъжа. Не е добре да се изговаря Божието име и във възклицания като: “ Ох, Боже „, “ Боже мой! „, когато те се използват по-скоро като средство за изразяване на емоции и чувства, отколкото като истински призив към Бога. Тези фрази са доста навлезли в ежедневната реч, но могат да бъдат изчистени с малко повече самонаблюдение.

Грехове, забранявани от третата заповед
1. Богохулство или дръзки думи против Бога. Богохулство е също, когато човек приписва на себе си Божиите свойства или пък на Бога приписва човешки слабости.
2. Ропот срещу Бога или негодувание срещу Неговия промисъл.
3. Лъжлива клетва – когато с името Божие се потвърждава нещо, което не е истина.
4. Клетвопрестъпление – когато се нарушава верността към законно дадена клетва. Към това се включва и нарушението на обети, дадени Богу.
5. Разсеяност в молитвата – когато молещият се изговаря без нужното внимание думите на молитвата, като не вниква в смисъла им.

........................................................................................................................................................