Archive for декември, 2009

Последования на денонощния кръг

Последования на денонощния кръг
Вечерня
Повечерие
Полуноница
Утриня
Часове

сряда, декември 30th, 2009

По–близо до храма Божий

През мрачната епоха на вековното робство българският народ живя близо до Божия храм и под неговата закрила. В църковен и нравствено-религиозен дух възпитава той своите деца…

сряда, декември 30th, 2009

ЦЪРКВАТА

Православният храм се нарича църква …

сряда, декември 16th, 2009

ИКОНАТА

Иконите ни напомнят за Бога и за Неговото присъствие.

сряда, декември 16th, 2009