Кръстът

Кръстът и неговата символика

Свети апостол Павел пише: “защото словото за кръста е безумство за ония, които гинат, а за нас, които се спасяваме, е сила божия” (1 Кор. 1:18).

четвъртък, ноември 12th, 2009