Десетте Божии заповеди

Десетте Божии заповеди

Десетте Божии заповеди – разяснения, тълкуване и задължения.

четвъртък, ноември 12th, 2009

ПЪРВАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД – същност и задължения

Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен мен.

четвъртък, ноември 12th, 2009

ВТОРАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД – същност и задължения

Не си прави кумир и никакво изображение на
онова, що е горе на небето, що е долу на земята,
и що е във водата под земята; не им се кланяй и не им служи.

четвъртък, ноември 12th, 2009

ТРЕТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД – същност и задължения

Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.

четвъртък, ноември 12th, 2009

ЧЕТВЪРТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД – същност и задължения

Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена
работи и върши всичките си работи, а седмият
ден е събота на Господа, твоя Бог.

четвъртък, ноември 12th, 2009

ПЕТАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД – същност и задължения

Почитай баща си и майка си, за да ти бъде
добре и за да живееш дълго на земята.

четвъртък, ноември 12th, 2009

ШЕСТАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД – същност и задължения

Не убивай.

четвъртък, ноември 12th, 2009

СЕДМАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД – същност и задължения

Не прелюбодействай.

четвъртък, ноември 12th, 2009

ОСМАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД – същност и задължения

Не кради.

четвъртък, ноември 12th, 2009

ДЕВЕТАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД – същност и задължения

Не лъжесвидетелствувай против ближния си.

четвъртък, ноември 12th, 2009