Религията

По–близо до храма Божий

През мрачната епоха на вековното робство българският народ живя близо до Божия храм и под неговата закрила. В църковен и нравствено-религиозен дух възпитава той своите деца…

сряда, декември 30th, 2009

Какво е християнство? Кой е Исус Христос?

Разяснения и основни документи за Християнството. Православни идеи и норми.

четвъртък, ноември 12th, 2009