История

Исторически данни за Виница

Из документи на варненското археологическо дружество

понеделник, ноември 9th, 2009

История на храма

Известни исторически и технически данни за храма.

неделя, ноември 8th, 2009

Свещеници

Кои са свещениците, които са работили в храма през над вековната му история?

събота, ноември 7th, 2009

Разказ за Църквата

Из делата на чорбаджи Тодор Баналията от с. Кестрич
Художествено-документален разказ от Христо Иванов

петък, ноември 6th, 2009